Tullhuset


Gamla tullhuset är ett tidigare tullpackhus vid norra fästet av Hamnbron i stadsdelen Saltängen i Norrköping. Byggnaden uppfördes 1784 i en våning efter ritningar av Johan Fredric Fehmer. Andra våningen påbyggd 1842 efter ritningar av Fredrik Blom. Envåningsflyglarna uppfördes 1876 efter ritningar av Carl Theodor Glosemeyer.

Gamla tullhuset är uppfört i klassisk stil. Huset hade tidigare en körbar passage genom mitten på bottenvåningen. Det blev byggnadsminne 1978.
Mellan 1916 och 1969 var Gamla tullhuset säte för Norrköpings hamnförvaltning.

Tullhuset 2013-10-01

Tullhuset 2013-10-01

Spinnhuset Fastighets AB planerar just nu för framtida restaurang i byggnaden.
Sidan uppdateras inom kort.

Tullhuset, utemiljö 1

Tullhuset, utemiljö 2