Fynd i utgrävning inför hotellbygge


spinnhuset-utgravning

Saltängen skulle bli den ståndsmässiga Nya Staden i Norrköping i mitten av 1600-talet. Storbränderna satte stopp för planerna. Men de pågående utgrävningarna i kvarteret Spinnhuset avslöjar ändå spår av pampig bebyggelse.

Det nya hotellet kommer att vila på den Nya staden.

– Vi hade inte väntat oss så här fina fynd, säger biträdande projektledaren Johan Klange.

Länk till artikel i NT (5 juni 2014)

 

 

 

spinnhuset-mynt

Undersökningar i kvarteret Spinnhuset i Norrköping

“Kvarteret ligger inom stadsområdet Saltängen i den nordöstra delen av Norrköping. Området stadsplanerades under hertig Johans tid på 1610-talet och kallades då ”Nya staden”. Närheten till Johannisborgs slott i kombination med frikostiga förmåner, bland annat 12 års skattefrihet, fick de bättre bemedlade att bosätta sig på Saltängen. Här lät Louis de Geers uppföra sitt palats Stenhuset 1627.

Undersökningsområdet ligger invid utfartsvägen mot Johannisborgs slott. Alldeles intill låg stadens jordar där Norrköpingsbornas hade sina odlingar. Det finns inga säkra uppgifter om hur det aktuella området disponerades under Stenhusets tid på 1600-talet”

Länk till Arkeologikonsult (25 april 2014)

 

Kullerstensgata från 1600-talet

Kullerstensgata från 1600-talet